VBP

   Committee

 

      Women Development

    Member
    Prof. Mahendra M. Bhavasar
    Mr. Bhavik C. Shah
    Mr. Ashish B. Patel
    Ms. Ketana M. Tandel
    Ms. Kruti Y. Desai
    Ms. Sapana S. Vashi
    Ms. Bina I. Patel
    Ms. Megha B. Shah
    Ms. Pratima b. Patel
     
    Squad Member
    Mr. Bhavik C. Shah
    Ms. Kruti Y. Desai