VBP

   Committee

 

      Anti Ragging

    Member
    Shri. Narayanbhai P. Patel
    Mr. Bhavik C. Shah
    Mr. Ashish B. Patel
    Ms. Ketana M. Tandel
    Mr. Alpesh P .Lad
    Ms. Megha B. Shah
     
    Squad Member
    Prof. Mahendra M. Bhavasar
    Mr. Bhavik C. Shah
    Ms. Ketana M. Tandel